Бидний тухай

" alt="">

«MONRUSCONSULTING LAW FIRM» хуулийн фирм нь дотоодын болон олон улсын зөвлөх үйлчилгээний салбарт хуримтлуулсан арвин туршлагатай, ажил мэргэжлийн итгэл үнэмшлээрээ нэгдсэн, олон улсын стандартад нийцсэн хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой Монгол, Орос, Америк хуульчдын хамтарсан нөхөрлөл бөгөөд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт 2011 оноос үйл ажиллагаагаа идэвхитэй явуулж байна.

Манай фирмийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь Монгол Улс ба ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт үндэсний болон гадаадын бизнесийн үйл ажиллагаанд хууль эрх зүйн цогц зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Бидний тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Хамтын ажиллагаа